PRACE ZIEMNE I DROGOWE

Specjalizujemy się w prowadzeniu robót ziemnych, drogowych i wykonywaniu usług różnego rodzaju sprzętem budowlanym. Nasza firma dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonywania wszelkich tego typu prac.

Z roku na rok wprowadzamy nowe rozwiązania technologiczne oraz poszerzamy park maszynowy co służy doskonaleniu organizacji robót oraz powiększa możliwości wykonywania wyspecjalizowanych prac zarówno ziemnych jak i drogowych.

Głównym założeniem jakim się kierujemy jest zachowanie pełnej wiarygodności firmy w zakresie terminów realizacji prac oraz jakości prowadzonych robót.

Wykonujemy następujące prace:

  • Wykopy oraz wymiany gruntu
  • Budowa nasypów
  • Profilowanie oraz korytowanie podłoża
  • Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
  • Wykopy szerokoprzestrzenne pod budynki oraz wykopy pod fundamenty
  • Prace załadunkowe i rozładunkowe oraz transport materiałów sypkich
  • Podbudowy pod drogi, ulice oraz hale
  • Prace melioracyjne i wiele innych…